โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า

พบข้อมูลศิษย์เก่าทั้งหมด 3 คน
ชื่อ-นามสกุล : รัชทร ทองอ่อน (แจ๊คกี้)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : 79
อีเมล์ : jeekky.durm@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิจจารีย์ จุลสัตย์ (นิจ)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น :
อีเมล์ : 41.55.nan@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
ชื่อ-นามสกุล : นายสนธยา ทองเผือก (ยศ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : tsontayaster@gmail.com
รายละเอียดเพิ่มเติม