โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสนธยา ทองเผือก (ยศ)
ปีที่จบ : 2527   รุ่น : จำไม่ได้
อีเมล์ : tsontayaster@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท tot จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : นักปฏิบัติการช่าง 6
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บริษัท tot ศูนย์ปฏิบัติงานสื่อสารโทรศัพท์สุราษฎร์ธานี

วันที่บันทึกข้อมูล : 20 เม.ย. 2556,21:02 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.197.7


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล