โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ธ.ค. 55 ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ณ โรงแรมอัมตราปุระ งานกิจกรรมนักเรียน
24 ธ.ค. 55 นำนักเรียนร้องเพลงประสานเสียง
ณ โรงแรมร็อกกี้ บูติก รีสอร์ท งานกิจกรรมนักเรียน
12 ธ.ค. 55 ถึง 14 ธ.ค. 55 อบรมครูภาษาอังกฤษ
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ