โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
ตามตารางเรียน
20 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
ตามตารางเรียน
13 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันพุธ
ตามตารางเรียน
06 ก.พ. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันอังคาร
ตามตารางเรียน
30 ม.ค. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันจันทร์
ตามตารางสอน
23 ม.ค. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันจันทร์
ตามตารางสอน
09 ม.ค. 64 เรียนชดเชย
ตารางเรียนวันจันทร์
ตามตารางสอน
26 ธ.ค. 63 เรียนชดเชย
เรียนชดเชยวันที่ 30 ธันวาคม 2563
จัดตารางเรียนวันพุธ
ชุดลูกเสือ