โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชเทศบาล ๑ วัดละไม
เทศบาล ๑ วัดละไม               เราร่วมใจกันสามัคคี
เรารักกันให้เหมือนน้องพี่          มีไมตรีปรานีต่อกัน
ประพฤติดีมีวิชาเสียสละ            เราพร้อมจะช่วยกันฝ่าฟัน
ไม่แก่งแย่งชิงดีเด่นกัน             คงสักวันเรานั้นจะเกรียงไกร
ชมพูขาวพราวพรายพลิ้วสะบัด     เราเคร่งครัดคุณธรรมนำใส่ใจ
รู้รักสามัคคีด้วยวิถีประชาธิปไตย   พร้อมเจียระไนจิตวิญญาณสร้างคนดี
มาเถิดหนาพวกเราพี่น้อง           เราจะต้องรู้รักสามัคคี
เทิดชาติไทยมีวินัยใจภักดี          สร้างศักดิ์ศรีคู่ไทยไปนิรันดร์