โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 198.81 KB