โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
TemplateFinalExamP4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 50.7 KB 93690
TemplateFinalExamP1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 57.24 KB 93677
ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 94685