โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
บันทึกผลการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 89.25 KB 8381
TemplateFinalExamP4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 26.82 KB 8682
TemplateFinalExamP1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 28.03 KB 8454
ข้อสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 8698