โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
16-18 ต.ค.61 ผอ.คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดละไม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2561,16:00   อ่าน 50 ครั้ง