โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
12 ธ.ค.61 ผอ.มอบเหรียญการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 36
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 36 นครเชียงใหม่เกมส์
ในครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้เข้าร่วม 4 รายการ ผลปรากฏได้รับรางวัล 3 รายการ ดังนี้
วิ่ง 60 เมตร ทอง
วิ่ง 80 เมตร เงิน
วิ่ง 100 เมตร ทองแดง
วิ่ง 200 เมตร ไม่ผ่านรอบคัดเลือก
ทั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลนครเกาะสมุย
นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
นายเจริญ ใจสว่าง รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย
นายวีร์วัสส์ งานสำเร็จ ปลัดเทศบาล
นางสาวพรทิพย์ จันทร์ผ่อง รองปลัดเทศบาล
นายอานนท์ แข็งแรง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
นางพรทิพย์ แซ่ตัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่สำนักการศึกษาทุกท่าน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่คอยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดีดีเสมอมา

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,14:31   อ่าน 139 ครั้ง