โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
28 มกราคม 2562 มอบเกียรติบัตรนักกีฬานักเรียน นักศึกษา เทศบาลนครเกาะสมุย ครั้งที่ 20 ประจำปี การศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2562,12:19   อ่าน 91 ครั้ง