โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
17-19 ก.พ. 63 กิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) จ.สุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2563,13:30   อ่าน 146 ครั้ง