โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เรื่อง การเรียนออนแอร์ ออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2563,23:33   อ่าน 35 ครั้ง