โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียน 1/2563
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563
เปิดภาคเรียนแนวใหม่แบบ New Normal และ Social distancing ขอขอบคุณผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,12:08   อ่าน 71 ครั้ง