โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะดูงานจาก บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา พร้อมทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารถนนคนเดินละไมใจดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และผู้แทนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะอินทรีย์และการแปรรูปอาหารของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2563,12:21   อ่าน 132 ครั้ง