โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เทศบาลนครเกาะสมุย เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางพรทิพย์ แซ่ตัน ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ให้การต้อนรับคณะจากเทศบาลนครเกาะสมุย ภายใต้นโยบายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ของท่านรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย โดยมอบหมายให้ สท.ภาณุรัตน์ ศรีฟ้า สท.ธิติพันธ์ จันทร์ทอง สท.อรุณ เมืองนิล สท.โกสุขโข บัวทอง และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขทุกท่าน เข้ามาเยี่ยมเยียน ให้ความรู้และให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพร่างกายของครู บุคลากรและนักเรียน พร้อมทั้งแนะนำข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษา และมอบเจลล้างมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และหน้ากากผ้าอนามัย ให้กับทางโรงเรียน
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,14:36   อ่าน 15 ครั้ง