โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรทิพย์ แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้แบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้การมีส่วนร่วมในชุมชน ของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
ผู้วิจัย : นางพรทิพย์  แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ปีที่ศึกษา : ๒๕๖๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2564,12:06   อ่าน 3886 ครั้ง