โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรทิพย์ แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ของโรงเรียน เทศบาล ๑ วัดละไม โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPPI
ผู้วิจัย : นางพรทิพย์  แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ปีที่ศึกษา : ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2564,12:12   อ่าน 204 ครั้ง