โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

สรุปผลการแข่งขัน

       1.   1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   และ  3  เหรียญทองแดง

       2.   รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม  รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปีหญิง 

         รายการผลการแข่งขัน

1.      วิ่ง  80  เมตร, ได้แก่ เด็กหญิงธัญรัตน์   นนทะโคตร์  ชนะเลิศเหรียญทอง

2.      วิ่ง  100  เมตร  ได้แก่ เด็กหญิงธัญรัตน์   นนทะโคตร์  ชนะเลิศเหรียญทองแดง

3.      วิ่งผลัด  X ๑๐๐  เมตร   ชนะเลิศเหรียญทองแดง  ได้แก่

 เด็กหญิงอารีรัตน์          พรหมแย้ม     

 เด็กหญิงปิยาพัชร          พูลสวัสดิ์

 เด็กหญิงธัญรัตน์           นนทะโคตร์   

 เด็กหญิงกาจญนา          ดวงกมล

             เด็กหญิงพัชรี                ตั้งใจ

4.      วิ่งผลัด 5 x 80 เมตร   ชนะเลิศเหรียญเงิน ได้แก่

 เด็กหญิงอารีรัตน์          พรหมแย้ม     

 เด็กหญิงปิยาพัชร          พูลสวัสดิ์

 เด็กหญิงธัญรัตน์           นนทะโคตร์   

 เด็กหญิงกาจญนา          ดวงกมล

 เด็กหญิงนฤมล             รัศมี

5.      วิ่งกระโดดไกล ได้แก่ เด็กหญิงกาญจนา    ดวงกมล  รองชนะเลิศอันดับ 2

โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2556,09:25   อ่าน 1399 ครั้ง