โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. เด็กหญิงธัญรักษ์  นนทะโคตร์ ได้รับรางวัล 5 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง ในรายการ 60 เมตร 80 เมตร 100 เมตร 8x50 เมตร  4x100 เมตร และ 5x80 เมตร ตามลำดับ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมแย้ม ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง ในรายการ 4x80 เมตร และ 5x80 เมตร
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2556,11:15   อ่าน 1416 ครั้ง