โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
1. เด็กหญิงธัญรักษ์  นนทโคตร์  ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง  60 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง  80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 4 x 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 5 x 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 8 x 50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
 
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมแย้ม ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 4 x 100 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วิ่ง 5 x 80 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 หญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 8 x 50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
 
3. เด็กหญิงพิมพาดา  พรหมแย้ม ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง วิ่ง 8 x 50 เมตร รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
 
นอกจากนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ยังได้รับถ้วยคะแนนรวมอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2557,00:00   อ่าน 1586 ครั้ง