โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้
1. เด็กหญิงอารีรัตน์  พรหมแย้ม 
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองรายการวิ่ง 4x100 เมตร และ 5x80
2.เด็กหญิงปิยาพัชร  พูลสวัสดิ์     
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองรายการวิ่ง 4x100 เมตร และ 5x80
3.เด็กหญิงธัญรักษ์  นนทะโคตร์   
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองรายการวิ่ง 80 เมตร , 100 เมตร , 4x100 เมตร และ  5x80
4.เด็กหญิงกาญจนา  ดวงกมล      
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองรายการวิ่ง 4x100 เมตร , 5x80 เมตร และ ได้รับเหรียญทองแดง กระโดดไกล
5.เด็กหญิงพัชรี  ตั้งใจ                
   ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทองรายการวิ่ง 5x80 เมตร
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2555,22:19   อ่าน 1155 ครั้ง