โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน โครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับ ป.5
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน โครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับ ป.5 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555  5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิทย์ คณิต ไทย อังกฤษ และสังคม มีดังนี้
1. ด.ช.ชนุดม  สามสุวรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศ คณิตศาสตร์
2. ด.ช.ศุภวัทน์  ทวีถาวรสวัสดิ์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ วิทยาศาสตร์
3. ด.ช.ศุภชัย  พันรู้ดี  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาศาสตร์
4. ด.ญ.นัทธ์ชนัน  ศรีเพชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2555,22:27   อ่าน 1500 ครั้ง