โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการงาน Lamai Charity Run (อ่าน 206) 09 ส.ค. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 418) 13 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์งานสานใยสายสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม (อ่าน 365) 04 มี.ค. 62
ไฟล์โครงสร้าง SAR ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1898) 23 มี.ค. 58
ไฟล์มาตรฐานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 1193) 23 มี.ค. 58
ประชาสัมพัน์งาน "สานใยสายสัมพันธ์" (อ่าน 1191) 13 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1306) 28 ก.พ. 58
ผลการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 (อ่าน 1463) 20 มิ.ย. 57
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อ่าน 1490) 04 ก.พ. 57
รางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 1326) 25 พ.ย. 56
รางวัลแข่งทักษะวิชาการระดับนานาชาติ 2556 (อ่าน 1304) 25 พ.ย. 56
ยินดีต้องรับคณะผู้ประเมินจาก สมศ ระหว่างวันที่ 24-25 และ 28 มกราคม 2556 (อ่าน 1550) 25 ม.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อ่าน 1524) 02 ม.ค. 56
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ “วชิรวิชาการ” ครั้งที่ 7 ประจาปีการศึกษา 2555 (อ่าน 3015) 20 พ.ย. 55
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน โครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับ ป.5 (อ่าน 1626) 06 พ.ย. 55
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ (อ่าน 1285) 06 พ.ย. 55
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 (อ่าน 1263) 02 ต.ค. 55
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ อ.เกาะสมุย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม (อ่าน 1362) 26 ก.ย. 55
โครงการสอนวิชา นวดแผนไทย (อ่าน 1777) 24 ก.ย. 55