โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมออนไลน์ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 16-20ส.ค.64 (อ่าน 3728) 17 ส.ค. 64
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (online) ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (อ่าน 3660) 09 ส.ค. 64
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 (อ่าน 3373) 09 ส.ค. 64
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3422) 19 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรทิพย์ แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3917) 22 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรทิพย์ แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 3887) 18 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียน (อ่าน 3864) 19 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทำแบบสอบถามการเข้าพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ตามความเป็นจริง (อ่าน 3332) 19 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดของการแพร่ระบาดโรคCOVID-19 (อ่าน 6899) 25 ธ.ค. 63
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคัดแยะขยะต้นทาง(สมุยสะอาด) (อ่าน 6287) 12 ต.ค. 63
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคัดแยะขยะต้นทาง (Thai PBS) (อ่าน 6313) 27 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช (อ่าน 6316) 27 ก.ย. 63
การผลิตก๊าซชีภาพจากเครื่อง Cowtec (อ่าน 6332) 10 ก.ย. 63
“ลดขยะที่ต้นทาง เพื่อปลายทางที่ยังยืน” อีกหนึ่งความร่วมมือในการลดขยะบนเกาะสมุย (อ่าน 6309) 10 ก.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงแพร่ระบาดไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 6338) 26 พ.ค. 63
แนวทางการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 6376) 24 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 6345) 24 พ.ค. 63
ประกาศ!!!กำหนดการมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6879) 21 พ.ค. 63
เรื่อง การเรียนออนแอร์ ออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 6911) 19 พ.ค. 63