โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรทิพย์ แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 127) 22 ก.พ. 64
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางพรทิพย์ แซ่ตัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (อ่าน 142) 18 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือบุคคลภายนอก งดใช้สนามฟุตบอลของโรงเรียน (อ่าน 157) 19 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทำแบบสอบถามการเข้าพื้นที่เสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ตามความเป็นจริง (อ่าน 25) 19 ม.ค. 64
ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดของการแพร่ระบาดโรคCOVID-19 (อ่าน 3165) 25 ธ.ค. 63
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคัดแยะขยะต้นทาง(สมุยสะอาด) (อ่าน 2986) 12 ต.ค. 63
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการคัดแยะขยะต้นทาง (Thai PBS) (อ่าน 3007) 27 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช (อ่าน 3007) 27 ก.ย. 63
การผลิตก๊าซชีภาพจากเครื่อง Cowtec (อ่าน 3012) 10 ก.ย. 63
“ลดขยะที่ต้นทาง เพื่อปลายทางที่ยังยืน” อีกหนึ่งความร่วมมือในการลดขยะบนเกาะสมุย (อ่าน 3003) 10 ก.ย. 63
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในช่วงแพร่ระบาดไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3022) 26 พ.ค. 63
แนวทางการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษา สังกัดกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อ่าน 3061) 24 พ.ค. 63
การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 3034) 24 พ.ค. 63
ประกาศ!!!กำหนดการมอบตัวและรายงานตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3392) 21 พ.ค. 63
เรื่อง การเรียนออนแอร์ ออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 3431) 19 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานสานใยสายสัมพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม (อ่าน 3815) 04 มี.ค. 62
ประชาสัมพัน์งาน "สานใยสายสัมพันธ์" (อ่าน 4501) 13 มี.ค. 58
ผลการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 10 (อ่าน 4846) 20 มิ.ย. 57
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อ่าน 4860) 04 ก.พ. 57
รางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 4651) 25 พ.ย. 56
รางวัลแข่งทักษะวิชาการระดับนานาชาติ 2556 (อ่าน 4581) 25 พ.ย. 56
ยินดีต้องรับคณะผู้ประเมินจาก สมศ ระหว่างวันที่ 24-25 และ 28 มกราคม 2556 (อ่าน 4823) 25 ม.ค. 56
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อ่าน 4704) 02 ม.ค. 56
ผลการสอบคัดเลือก นักเรียน โครงการแข่งขันคนเก่งใน โรงเรียนท้องถิ่น ระดับ ป.5 (อ่าน 4785) 06 พ.ย. 55
สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ (อ่าน 4436) 06 พ.ย. 55
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาการ อ.เกาะสมุย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม (อ่าน 4601) 26 ก.ย. 55
โครงการสอนวิชา นวดแผนไทย (อ่าน 4935) 24 ก.ย. 55