โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2563,14:40  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เล่ม 2 เรื่องนาฏยศัพท์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกษม หนูจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2562,08:46  อ่าน 561 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์กับชีวิต เล่ม8 ป.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2561,10:58  อ่าน 685 ครั้ง
รายละเอียด..